Cenové a platební podmínky:
Základní ceny uvedené na internetových stránkách jsou maloobchodní ceny uváděné včetně DPH.

Dodací podmínky a přeprava:
Vaši objednávku vždy potvrdíme a budeme Vás informovat o termínu dodání, pokud digestoř nebude na skladě je dodání cca. 4 – 6 týdny. Digestoře Sirius jsou luxusní zboží, které je v mnoha případech vyrobeno jenom přímo pro vás na objednávku. Jedná se o cca. 200 modelů. Zboží bude vždy po dohodě se zákazníkem připraveno k vyzvednutí na adrese Jungmanova 2, 851 01 Bratislava. Nebo doručeno na určené místo v rámci České republiky a Slovenské republiky. Na některé modely digestoří bude vždy požadována platba předem. Jinak se nedá digestoř vyrobit. Vše bude upřesněno po předběžné objednávce a konzultováno se zákazníkem během následujících dní. Přepravné vždy
hradí kupující. Vždy bude celková cena předem oznámena zákazníkovi. Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby TOP TRANS,…….
Forma úhrady za zboží:
Platba předem převodem nebo v hotovosti při převzetí zboží.
Obchodním a prověřeným firmám nabízíme další možné formy úhrady.

Reklamační řád:
Vždy je nutné zkontrolovat zásilku při převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží, je nutné za přítomností řidiče (dopravce) provést zápis do přepravního listu. Pokud není možné provést kontrolu zboží  hned. Do přepravního listu napište (Převzato s výhradou). Kontrolu proveďte nejpozději následující den. Zjištěné poškození neprodleně reklamujte u nás. Pravdivost záznamu na přepravním listu o poškození zásilky musí potvrdit i řidič (dopravce). Provedení zápisu a jeho potvrzení  do přepravního listu (dopravce) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení,kus., resp. poškození při přepravě.
Nahlášení a uplatnění záruky:
Společnost Digestoře SIRIUS s.r.o. zabezpečuje záruční a po záruční opravy pouze na digestoře SIRIUS prodané na území ČR a SK.
Záruční a po záruční oprava se nahlašuje na tel. + 421 2 622 45 789, 0905 513 111 nebo písemně na

 e-mail: sirius@elektrohelp.sk. Záruční oprava je provedena na základě předložení platného záručního listu (Digestoře SIRIUS s.r.o.) a prodejního dokladu, pouze našim pověřeným autorizovaným servisem. Záruka na digestoře je poskytována po dobu 24 měsíců v domácnosti. Při použití v profi je záruka omezena na 6 měsíců.  Záruka se nevtahuje na špatně nainstalované a připojené digestoře, kde došlo k neodbornému zapojení, neodbornému zásahu při montáži a tím i jejího možnému poškození, včetně živelných katastrof, přepětí, blesk, požár, voda, špatné skladování …….. Zvýšená hlučnost, snížený odsávací výkon, kapající voda i tuk …..jsou vždy příčinou špatně navrženého a dimenzovaného  průměru, včetně délky odtahu pro digestoř a i jejího umístění nad varnou deskou, kde je zapotřebí dodržet montážní návod a návod pro obsluhu. Proto nelze považovat tyto fyzikální projevy za nefunkčnost a poruchu digestoře a uplatňovat záruční servis po neodborné montáži. Ani povrchová poškození na digestoři vzniklé při dopravě, montáži, provozu a špatné údržby nejsou důvodem záruční opravy a oprávněné reklamace. Digestoře jsou pomocné stroje v kuchyňském prostředí, kam jsou určeny k odvětrávání nad varnou zónou a nelze je použít k žádnému jinému účelu!

Obchodní podmínky

Elektrohelp s.r.o.
Farského 14, 85101 Bratislava

IČO:50426737
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č: 36068/B

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy:
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající, spotřebiteli v takovém případě, vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na odstranění nečistot nebo na pořízení nového originálního obalu, pokud bylo zboží vrácené bez něho, atd.).S ohledem na výše uvedené,  doporučujeme vracené zboží odeslat v originálním obalu, kompletní a nepoškozené. Prodávajícímu dnem přijetí oznámení o odstoupení počíná běžet 14 denní lhůta pro vrácení peněz spotřebiteli. Náklady, spojené s dopravou vraceného zboží, hradí spotřebitel.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má možnost spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie   
P. O. BOX 29 
Bajkalská 21/A 
827 99  Bratislava